Hüquq şirkəti

KAMS rusdilli vəkillər tərəfindən yaradılmış fransız hüquq şirkətidir. Ofisləri Paris və Moskvada yerləşir. KAMS-ın məqsədi müştərilərinin bütün layihələrini özünün iki strateji mərkəzi ilə yanaşı Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələrində müşayiət etməkdir.

Ticarət hüququ, layihələrin maliyyələşdirilməsi, vergi hüququ və lobbiçilik sahəsində böyük təcrübəyə malik olan KAMS-ın ekspertləri şirkətləri və  investisiya fondlarını gündəlik inkişaflarında və genişlənmə əməliyyatlarında müşayiət edir.

KAMS-ın hüquqşünasları daşınmaz əmlak və maliyyə yatırımları kimi şəxsi əməliyyatlarda məsləhət verdikləri özəl müştərilərlə də uğurla əməkdaşlıq edilər.

KAMS öz müştərilərini dövlət məhkəmələri və beynəlxalq arbitraj məhkəmələri qarşısında müdafiə edir.

Daha ətraflı məlumat >

 • 4 ŞƏRİK
 • 7 DİL
 • 2 OFİS

EKSPERTİZA SAHƏLƏRİMİZ

Ticarət hüququ, dövlət hüququ, birləşmə və satın almalar, əmlak hüququ və ticarət hüququ sahəsində böyük təcrübəyə malik olan KAMS-ın hüquqşünasları şirkətləri və  investisiya fondlarını gündəlik inkişaflarında və genişlənmə əməliyyatlarında müşayiət edir.

KAMS-ın ekspertləri daşınmaz əmlak, maliyyə yatırımları və məhkəmə davalarının həlli kimi əməliyyatlarda məsləhət verdikləri özəl müştərilərlə də uğurla əməkdaşlıq edirlər.

Daha ətraflı məlumat >

 • Birləşmə və satın almalar və korporativ hüquq
 • Layihələrin maliyyələşdirilməsi və sərmayə yatırımı
 • Beynəlxalq ticarət və rəqabət
 • İnfrastrukturlar və dövlət tənzimlənməsi
 • Məhkəmə və arbitraj
 • Daşınmaz əmlak və tikinti
 • Vergi sistemi
 • Özəl müştərilərin müşayiət edilməsi (ailə ofisi)