01

Geniş ekspertiza
sahəsi

Ticarət hüququ, dövlət hüququ, birləşmə və satın almalar, əmlak hüququ və ticarət hüququ sahəsində böyük təcrübəyə malik olan KAMS-ın vəkilləri şirkətləri və  investisiya fondlarını gündəlik inkişaflarında və genişlənmə əməliyyatlarında müşayiət edir.

KAMS-ın ekspertləri daşınmaz əmlak, maliyyə yatırımları və məhkəmə davalarının həlli kimi əməliyyatlarda məsləhət verdikləri özəl müştərilərlə də uğurla əməkdaşlıq edirlər.

02

Hüquqa ikili
yanaşma

Paris və Moskvanın vəkillər kollegiyalarının üzvü olan üç şəriki sayəsind KAMS kontinental hüquq və onun iqtisadi iştirakçılar tərəfindən tətbiqi sahəsində dərin biliyə və anqlo-sakson hüquq sistemli ölkələr ilə böyük iş təcrübəsinə malikdir.

03

Biznesiniz üçün
tərəfdaş

Şəriklərinin beynəlxalq karyerası və beynəlxalq işlər haqqında dərin bilikləri sayəsində KAMS-ın hüquqşünasları müştərilərini, biznesləri ilə bağlı xarici ölkələrdəki danışıqları aparmaq üçün istiqamətləndirərək, onlara məsləhət və məlumat verir.