DÜNYADA KAMS SİZƏ NECƏ YARDIM EDİR

Fəaliyyət göstərmək istədiyiniz ölkələrin mühitini və potensialını analiz edir

Təhlükəsiz yatırımlar həyata keçirmənizə yardım edir

Digər coğrafi ərazilərdə maraqlarınızın müdafiəsilə məşğul olur

Beynəlxalq sövdələşmələrdə sizə dəstək olur

5

MYANMA

Xarici sərmayələr 2009-2010-cu illərdə 300 milyon dollardan 2010-2011-ci illərdə 20 milyard dollara qədər artıb. Bu, təxminən 6670 %-lik artım deməkdir.

X
4

QAZAXSTAN

Qazaxstan Orta Asiyanın ən böyük iqtisadiyyatıdır

X
3

AZƏRBAYCAN

Azərbaycanda biznes qurmaq asandır.  Bu sahədə 189 ölkə arasında 10-cu yeri tutur

X
2

NİGERİYA

Afrikanın ən böyük neft hasilatçısı və ÜDM baxımından ən böyük iqtisadiyyatı

X
1

KOLUMBİYA

Kolumbiya zəngin təbii ehtiyatlara sahibdir.  Əsas ixrac məhsulları: mineral yanacaq, yağlar, distilyasiya məhsulları, qiymətli daşlar, ağac emalı və sellüloz-kağız sənayesinin məhsulları, qəhvə, ət, dənli bitkilər və bitki yağları, pambıq

X