AVROPADAN ŞƏRQDƏ KAMS SİZƏ NECƏ YARDIM EDİR

Biznesinizin Rusiyada yerləşmə və genişlənmə layihələrində sizi müşayiət edir

Dövlət-özəl tərəfdaşlığı çərçivəsində layihələrinizi həyata keçirməyə yardım edir

Sizin iqtisadi maraqlarınızı müdafiə və mühafizə edir

Strateji seçimlərinizdə sizə məsləhət verir

Danışıqlar zamanı sizə dəstək olur

5

NEFT VƏ QAZ

Rusiya dünyada təbii qaz ehtiyatlarına görə birinci və xam neft ehtiyatlarına görə doqquzuncu yerdədir.

X
4

NƏHƏNG İSTEHLAK BAZARI

142.8  milyondan çox əhalisi olan Rusiya mövcud gəlirin artması və orta sinfin böyüməsi sayəsində dünyadakı ən böyük istehlak bazarlarından birinə çevrilib.

X
3

ƏLVERİŞLİ VERGİ SİSTEMİ OLAN ÖLKƏ

Dünyanın ən əlverişli vergi sistemlərindən birinə malikdir və sərmayədarları cəlb edərək iqtisadiyyatının inkişafını davam etdirmək istəyir. Rezidentlər yüksək olmayan 13%-lik vergi məbləğindən, 20%-lik gəlir verigisindən və 18%-lik əlavə dəyər vergisindən bəhrələnirlər.

X
2

QABAQCIL TEXNOLOGİYALARA OLAN TƏLƏB

Rusiyanın yeni texnologiyaları inkişaf etdirməyə ehtiyacı var və qabaqcıl texnologiyalarla bağlı layihələri yaxşı qarşılayır

X
1

ƏLVERİŞLİ COĞRAFİ ŞƏRAİT

Avropa və Asiya ilə əlaqələrdən bəhrələnən Rusiya eyni zamanda şimalı amerika qitəsi ilə də su sərhəddinə malikdir.  Dörd okeandan üçünə çıxışı olan Rusiya bütün dəniz yollarından istifadə edir.

X