QƏRBDƏ KAMS SİZƏ NECƏ YARDIM EDİR

Yatırımlarınızın vergisini optimallaşdırır

İqtisadi mühiti başa düşüb izah edir və qüvvədə olan qaydalara riayət edilməsini təmin edir

Strateji inkişafınızda sizi müşayiət edir

Satın almalarınız zamanı sizə məsləhət verir

Məhkəmə və arbitraj proseslərində maraqlarınızı müdafiə edir

5

ƏLVERİŞLİ VERGİ SİSTEMİ

Araşdırma üçün vergi krediti (CIR) Avropadakı araşdırma və inkişaf sahəsində ən cəlbedici vergi təşəbbüsüdür.

X
4

YÜKSƏK İXTİSASLI KADRLAR

Fransada 25-34 yaşlılar arasında xidmət sektoru üzrə ali təhsilli insanların sayı yüksəkdir (43%). Bu, İƏİT ölkələri arasında ən yüksək göstəricidir (38%).

X
3

RƏQABƏTƏ DÖZÜMLÜ ÖLKƏ

Fransada biznesin təşkili və idarə edilməsi xərcləri İtaliya, ABŞ və ya Almaniyadan daha azdır

X
2

HƏYAT KEYFİYYƏTİ

Dünyada turist sayına görə ABŞ və Çindən öndə gəlir. (UNWTO, 2012). Həyat keyfiyyətinə görə Avropada 2-ci yerdədir

X
1

ARAŞDIRMA VƏ İNKİŞAF STRATEGİYANIN BAZASI KİMİ

26  araşdırma və ali təhsil mərkəzi (PRES) universitetlərin, ali məktəblərin və tədqiqat qurumlarının fəaliyyətlərini və imkanlarını birlikdə istifadə etməyə şərait yaradır. (Fransa ali təhsil və elmi araşdırmalar nazirliyi, 2012)

X